SOFTPLAN

Kolekcija softvera za projektiranje cijevnih infrastruktura

Projektiranje vodovoda, kanalizacije i dr.

Softplan je razvijen sa specijaliziranim funkcijama koje pokrivaju sve potrebe pri projektiranju i izradi dokumentacije.

Softplan radi na svim 64-bitnim verzijama BricsCAD-a Pro V21 – V23

Projektiranje

Provjeren pristup

Softplan spaja standardni inženjerski pristup i moderne zahtjeve projektiranja.

Možete raditi kroz situaciju i uzdužne profile te koristiti digitalne modele terena i prikaz elemenata u 3D-u. Dopušta izvoz u razne BIM formate te uvoz podataka o postojećim infrastrukturama iz GIS baza podataka.

Projekt se sprema kao standardna DWG datoteka. Tako se olakšava izrada sigurnosnih kopija, dijeljenje projekata i uređivanje.

Projektanti mogu:

 • koristiti dostupne kataloge okana, cijevi i ostalih elemenata, a mogu lako i izraditi svoje.
 • koristiti i uređivati tablice, oznake elemenata i predloške za uzdužne i poprečne profile, a mogu ih i spremiti za daljnje korištenje.

Analiza

Jednostavne i brze

Softplan pomaže razviti alternativne projektne scenarije i odabrati optimalno rješenje.

Nudi široku paletu alata za pretraživanje, filtriranje, sortriranje, usporedbu i grafički prikaz podataka, što čini analizu podataka lakšom i bržom. Mogu se koristiti napredni alati za analizu presjeka s parcelama, analizu presjeka s postojećim infrastrukturama te funkcionalna analiza mreže.

 • Softplan u svakom koraku povećava kvalitetu projektiranja.

Interaktivne tablice olakšavaju detaljnu provjeru svake cijevi i okna tako da omogućavaju:

 • Promjenu podataka direktno u tablici
 • Prikaz proizvoljnog broja podataka
 • Otvaranje kontekstualnih naredbi
 • Privremeni prikaz odabranih elemenata
 • Sortiranje podataka
 • Kopiranje podataka
 • Bojanje podataka prema zadanim kriterijima
 • I dr.

Proračuni

Moduli za proračun vodovodnih i kanalizacijskih sustava – Wetplan & Sewplan

Softplan je kompatibilan s oba načina rada. Omogućuje prikaz rezultata u cijelom programu, uključujući oznake, tablice, izvještaje i uzdužne profile. Korisnici mogu raditi proračune sanitarne i oborinske kanalizacije i vodovoda uz pomoć integriranih proračunskih modela Wetplan i Sewplain, a mogu raditi i uz vanjske programe za hidrauličko modeliranje.

Modul Wetplan omogućuje:

Zadavanje funkcionalnih elemenata mreže (izvori vode, pumpe, ventili, vodospreme…)

Hidraulički proračun vodovoda

Optimizaciju promjera cijevi metodom genetskih algoritama prema zadanim parametrima

Zadavanje potreba za vodom

Modul Sewplan omogućuje:

Zadavanje slivnih površina

Razne metode za proračun i dimenzioniranje gravitacijskih i tlačnih cjevovoda

Razne metode za proračun oborinskog i otpadnog protoka

Zašto Softplan?

Softplan se integrira s komplementarnim softverima za projektiranje, GIS i hidrauličko modeliranje te je dio projektnog procesa BIM u infrastrukturi.

Za svaki veći projekt je bitna mogućnost rada s velikom količinom projektnih podataka. Također je i bitna mogućnost brze promjene podataka kod starijih crteža i dokumentacije, pogotovo za projekte koji se razrađuju u duljem periodu.

Softplan pruža vrhunske alate za oba zadatka.

Dostupni su moderni alati za:

 • brzo crtanje i uvoz podataka,
 • detaljnu analizu projekta,
 • izradu precizne dokumentacije,
 • te izradu raznih vrsta izvještaja

Advanced tools

Softplan se prilagođava lokalnoj projektnoj praksi uz svoje predloške, kataloge, funkcije i konfiguracije. Softplan je fleksibilan u svoj srži te su tako konfiguracije osnova za povećanje produktivnosti u radu. Od jednostavnih do kompleksnih, većina programskih funkcija se oslanja na njih.

Opcije razmjene podataka uključuju:

 • BricsCAD, EPANET,
 • SQL baze podataka,
 • Navisworks NWC,
 • IFC,
 • Google Maps,
 • LandXML,
 • SWMM,
 • SQL,
 • i ESRI Shape

Flexibility

Projektni zahtjevi konstantno rastu te je korisnicima potrebno rješenje koje se može odmah i jednostavno uklopiti u njihove procese.

Softplan sadrži sve nužne funkcije kao što su:

 • uvoz postojećeg cijevnog sustava,
 • prikaz rezultata hidrauličkog proračuna,
 • izrada digitalnog modela terena, itd.

Projektni podaci se mogu razmjenjivati i s drugim programima koristeći neke od dostupnih formata za razmjenu.

All necessary functions

Uzdužni profili temelje se mogu crtati brzo i fleksibilno te daju vrlo detaljne rezultate jer se baziraju na konfiguracijama. Konfiguracije su grupe postavki koje je moguće spremiti za daljnje korištenje.

 • Uzdužni profili se crtaju brzo i jednostavno
 • Izgled uzdužnih profila se može uređivati i stilizirati
 • Funkcije za uređivanje i zadavanje u uzdužnim profilima

Elemente se mogu automatski grupirati u nizove i ogranke što omogućava crtanje jednog ili više uzdužnih profila odjednom. Mogu se crtati i uzdužni profili za proizvoljne sekvence spojenih elemenata.

Prilikom projektiranja vodovoda, kanalizacija i drugih cjevovoda najvažniji zadatak je postavljanje nivelete cjevovoda. Softplan pruža puno funkcija za tu svrhu: od potpuno automatskih do interaktivnih.

Također nudi i posebne opcije ovisne o vrsti infrastrukture:

zadavanje promjera cijevi i okna,
dodavanje i brisanje okna,
pomicanje okna,
zadavanje drugih podataka kao što su vrsta gornjeg sloja,
zaštitna cijev,
vrsta rova,
korisnički podaci…

Longitudinal sections in the working environment