Željeznice

Ferrovia

by CGS Labs

BIM rješenje za projektiranje željeznica

Integrirano projektiranje i održavanje željeznica

Intuitivno korisničko sučelje

Značajke

Uređivanje urbanih područja
U CGS Labs softveru uključena je funkcionalnost za kreiranje digitalnih modela terena na osnovi različitih prostornih podataka poput točaka i linija loma. Ova funkcionalnost omogućava korištenje Ferrovie u običnom AutoCAD-u. Ferrovia također podržava korištenja Civil 3D digitalnog modela terena.
Ferrovia omogućava funkcionalnost za kreiranje složenih pokosa (nasipi, usjeci) prema višestrukim uvjetima. Ova se funkcionalnost može efikasno primjeniti u različitim uvjetima na mnoge elemente željeznica.
Projektiranje željeznica

Ferrovia nudi velik broj opcija za kreiranje i uređivanje osi kolosijeka. Između ostalog omogućeno je kreiranje osi na osnovi tangentnog poligona, korištenje plivajućih i fiksnih elemenata i kreiranje osi od postojećih elemenata.

Za kreiranje osi kolosijeka može se koristiti i „best-fit“ algoritam, odnosno automatsko crtanje osi na osnovi postojećih podataka kolosijeka.

Ferrovia nudi kreiranje prijelaznica na osnovi klotoide, kubne ili modificirane kubne parabole (uključujić i Hofferovu kubnu parabolu). Osim toga omogućeno je korištenje nelinearnih parabola različitih tipova (sinusna, kosinusna, Bloss i Schramm).

Kroz primjenu određenog tipa prijelaznice automatski se proračunavaju sva nadvišenja.

Za rad sa skretnicama Ferrovia nudi njihovo automatsko smještanje i promjenu parametara. Omogućen je automatski pomak skretnica u slučaju promjene geometrije osi kolosijeka.

Na raspolaganju su različiti tipovi skretnica kao što su skretnice na pravcima, skretnice na zavoju, simetrične skretnice i skretnice na raskrižjima. Osim predefiniranih skretnica moguće je izraditi i vlastite tipove skretnica. Moguća je izrada izvješća o skretnicama.

Ferrovia omogućuje interaktivno spajanje kolosijeka između paralelnih ili ne-paralelnih kolosijeka. Spajanje kolosijeka je moguće izvesti po pravcu ili u zavoju pretpregled.

Upotreba različitih tipova skretnica kod spajanja kolosijeka daje korisniku veliki broj opcija rješavanja spoja kolosijeka unutar definiranog područja. Spajanje kolosijeka u vertikalnom smislu kroz profile omogućuje efikasni rad na detaljnom rješavanju spojeva.

Ferrovia omogućuje detaljno projektiranje poprečnih profila kolosijeka s puno opcija. U poprečnim profilma je moguće dodavati više kolosijeka, prikazivati paralelno željeznički kolosijek i prometnicu.

Koncept interaktivne obrade poprečnih profila omogućuje kreiranje složenih poprečnih profila na vrlo intuitivan način. Projektant ima potpunu kontrolu svih elemenata poprečnih profila i može definirati veliki broj poprečnih profila u kratkom vremenu.

3D model željezničke pruge u Ferrovii se sastoji iz 3D površina ili 3D tijela. 3D površine željezničke pruge se automatski radi iz 3D rubova i modela terena korištenjem funkcija za crtanje složenih pokosa (grading). 3D model željezničke pruge sastavljen od tijela (solid) zasniva se na površinama definiranim u poprečnim profilima.

Istom tehnologijom je moguće napraviti 3D model tunela, mostova ili drugih objekata. 3D model s pridruženim podacima može biti učitan u Autodesk Infraworks, Navisworks i može biti korišten u različitim BIM procesima.

Ferrovia može automatski proračunati sve količine definirane u poprečnim profilima – dužine, površine i volumeni. Sve proračunate veličine je moguće povezati sa softverima za izradu troškovnika.

U slučaju promjene projekta ponovni proračun svih količina je potpuno automatiziran.

Održavanje kolosijeka

Ferrovia mogućuje uporabu napredne tehnologije za optimizaciju osi u horizontalnom i vertikalnom smislu na osnovi regresijskih analiza.

Na osnovi geodetskih podataka i ostalih parametara osi kolosijeka se automatski definiraju.

Podrška za Google Maps & Google Earth
Ova funkcionalnost omogućava jednostavno učitavanje i prikaz karata i visinskih podataka u DWG-u za zadano područje iz Google Maps izvora. Omogućeno je također korištenje Google Street View funkcionalnosti u CAD okruženju.
3D BIM model, napravljen s programom Ferrovia, može se prikazati direktno u Google Earth. Na ovaj način korisniku se omogućuje prezentacija projekta s izvanrednim mogućnostima.
BIM podrška

CGS Labs rješenja omogućuju podršku BIM pristupu u projektiranju. Programi kreiraju 3D modele s pridruženim podacima. Kroz Property Manager moguće je dodavati ili mijenjati pridružene podatke.

Kreirani BIM model je moguće zapisati u IFC format. CGS Labs prilagođava IFC format prema buildingSMART specifikacijama.

U programu je moguće koristiti alat za analizu kolizija elemenata BIM modela i time kreirati korektan model za kasnije faze BIM procesa.

Izaberite konfiguraciju po želji

StandardProfessionalUltimate
Unos geodetskih podatakaUnos geodetskih podatakaUnos geodetskih podataka
Digitalno modeliranje terenaDigitalno modeliranje terenaDigitalno modeliranje terena
Izrada složenih pokosaIzrada složenih pokosaIzrada složenih pokosa
Podrška za C3D DTMPodrška za C3D DTMPodrška za C3D DTM
Izrada osiIzrada osiIzrada osi
Izrada uzdužnih profilaIzrada uzdužnih profilaIzrada uzdužnih profila
Izrada poprečnih profilaIzrada poprečnih profilaIzrada poprečnih profila
Proračun poprečnih nagibaProračun poprečnih nagibaProračun poprečnih nagiba
Izrada skretnicaIzrada skretnicaIzrada skretnica
Upotreba linearnih i nelinearnih prijelaznicaUpotreba linearnih i nelinearnih prijelaznicaUpotreba linearnih i nelinearnih prijelaznica
3D modeliranje željezničkih kolosijeka3D modeliranje željezničkih kolosijeka3D modeliranje željezničkih kolosijeka
Projekcija točaka, linija i 3D tijela na poprečne i uzdužne profileProjekcija točaka, linija i 3D tijela na poprečne i uzdužne profileProjekcija točaka, linija i 3D tijela na poprečne i uzdužne profile
Označavanje i kotiranjeOznačavanje i kotiranjeOznačavanje i kotiranje
Proračun količina i izrada Mass-Haul dijagramaProračun količina i izrada Mass-Haul dijagramaProračun količina i izrada Mass-Haul dijagrama
Komunikacija Civil 3D <-> FerroviaKomunikacija Civil 3D <-> FerroviaKomunikacija Civil 3D <-> Ferrovia
Aproksimacija osi i rubova (Best-Fit) – regresijska analizaAproksimacija osi i rubova (Best-Fit) – regresijska analizaAproksimacija osi i rubova (Best-Fit) – regresijska analiza
Proračun i crtanje spojeva kolosijekaProračun i crtanje spojeva kolosijeka
Analiza i proračun sigurnosnih odmaka za objekte uz kolosijekAnaliza i proračun sigurnosnih odmaka za objekte uz kolosijek
Podrška za Plasser&Theurer strojeva za rekonstrukciju željeznicaPodrška za Plasser&Theurer strojeva za rekonstrukciju željeznica
Podrška za 3D tijela (solid)
Unos podataka iz Google Maps
Podrška za projektiranje cesta
Pregled i editiranje dodatanih BIM podataka
Analiza kolizije 3D elemenata u BIM modelu
Podrška za LandXML format
Podrška za IFC 4.2 format (eksport i import)
Eksport 3D modela željeznice u Google Earth