Vodeni tokovi

Aquaterra

by CGS Labs

Projektiranje kanala i riječnih korita BIM pristupom

Intuitivno korisničko sučelje

Od izrade idejnih do glavnih projekata

Značajke

Uređivanje urbanih područja

U CGS Labs softveru uključena je funkcionalnost za kreriranje digitalnih modela terena na osnovi različitih prostornih podataka poput točaka i linija loma. Ova funkcionalnost omogućuje korištenje Plateie u osnovnom AutoCAD-u. Plateia također podržava korištenja Civil 3D digitalnog modela terena.

 

DTM

PlateIa nudi funkcionalnost za kreiranje složenih pokosa (nasipi, usjeci) prema višestrukim uvjetima. Ova se funkcionalnost može efikasno primjeniti u različitim uvjetima na mnoge elemente prometnica poput složenih raskrižja, akumulacija, parkirališta i slično.

Grading 2

Projektiranje kanala i vodotokova

3D model kanala i riječnih korita se sastoji iz 3D površina ili 3D tijela. 3D površine kanala ili vodotokova se automatski rade iz 3D linija i modela terena korištenjem funkcija za crtanje pokosa (grading). 3D model sastavljen od tijela (solid) zasniva se na površinama definiranim u poprečnim profilima. 3D model s pridruženim podacima može biti učitan u Autodesk Infraworks, Navisworks i može biti korišten u različitim BIM procesima.

3D model BIM

Aquaterra nudi veliki broj opcija za kreiranje i uređivanje osi kanala i vodotokova. Između ostalog omogućeno je kreiranje osi na osnovi tangentnog poligona, korištenje plivajućih i fiksnih elemenata i kreiranje osi od postojećih elemenata. Različite opcije označavanja osi i kreiranja izvještaja zadovoljavaju sve potrebe u projektiranju.

Uređivanje osiUređivanje uzdužnog

Kao rezultat hidrauličkih proračuna (MIKE FLOOD or HEC-RAS) dobivaju se podaci različitih vodnih lica (npr. različiti povratni periodi). U Aquaterri je moguće prikazati istovremeno više vodnih lica u odnosu na određenu os. Isto tako je moguće prikazati dodatne objekte (kanali, linije zahvata…) koji su definirani u situaciji preko projekcije na profile (uzdužne i poprečne).

Vodna lica poprečniVodna lica situacija

Vodna lica uzdužni

Aquaterra omogućava brzo iscrtavanje poprečnih profila vodotokova i kanala s pridruženim vodnm licima. Ako se radi projekt rekonstrukcije korita i obale izuzetno je jednostavno i brzo definiranje novih elemenata korita. Interaktivni pristup radu s poprečnim profilima omogućuje kontrolu svih definiranih veličina.

Poprečni 2 Poprečni

U projektiranju vodotokova često je potrebno predvidjeti prepreke/pregrade koje smanjuju protok vode i prijenos sedimenta. Aquaterra sadrži funkcionalnost za definiranje pera uz definiranu obalnu liniju. Ti se objekti definiraju kao 2D elementi s različitima veličinama pokosa.

Pera

Aquaterra može automatski proračunati sve količine definirane u poprečnim profilima – dužine, površine i volumeni. Sve proračunate veličine je moguće povezati sa softverima za izradu troškovnika. U slučaju promjene projekta ponovni proračun svih količina je potpuno automatski.

Izračun količina

 

Podrška za MIKE FLOOD

Softver MIKE FLOOD proizvođača DHI je napredno rješenje za modeliranje i simuliranje poplava. Softver može u analizu uključiti rijeke, sustave odvodnje i druge hidrotehničke objekte.

U Aquaterri je integrirano sučelje za prijenos podataka u MIKE FLOOD gdje je moguće izvršiti hidraulički proračun. Rezultati hidrauličkog proračuna se mogu u obliku vodnih lica učitati i prikazati u uzdužnim i poprečnim profilima. Isto tako moguće je učitati linije poplavnih valova za prikaz u situaciji.

Podrška za HEC-RAS

HEC-RAS je dobro poznati softver za jednodimenzionalno modeliranje stacionarnog tečenja ili dvodimenzionalno modeliranje nestacionarnog tečenja.

U Aquaterri je integrirano sučelje za komunikaciju s HEC-RAS softverom. S tom funkcionalnošću moguće je prenijeti geometriju vodotoka ili kanala iz Aquaterre u HEC-RAS, gdje je potom moguće izvršiti hidraulički proračun. Rezultati proračuna iz HEC-RAS se mogu učitati u Aquaterru i prikazati vodna lica u uzdužnim i poprečnim profilima. U slučaju da se geometrija vodotoka direktno definira u softveru HEC-RAS tu je geometriju moguće prenijeti u Aquaterru.

Podrška za Google Maps & Google Earth
Ova funkcionalnost omogućava jednostavno učitavanje i prikaz karata i visinskih podataka u DWG-u za zadano područje iz Google Maps izvora. Omogućeno je također korištenje Google Street View funkcionalnosti u CAD okruženju.

3D BIM model, napravljen s programom Aquaterra, može se prikazati direktno u Google Earth. Na ovaj način korisniku se omogućuje prezentacija projekta s izvanrednim mogućnostima.

Google Earth and Street view

BIM podrška

CGS Labs rješenja podrška su BIM pristupu u projektiranju. Programi kreiraju 3D modele s pridruženim podacima. Kroz pregledne dijaloge moguće je dodavati ili mijenjati pridružene podatke. Kreirani BIM model moguće je zapisati u IFC format datoteke. CGS Labs IFC format prilagođava prema buildingSMART specifikacijama. U programu je moguće koristiti alat za analizu kolizija elemenata BIM modela i time kreirati korektan model za kasnije faze BIM procesa.

Izaberite konfiguraciju po želji

StandardUltimate
Unos geodetskih podatakaUnos geodetskih podataka
Digitalno modeliranje terenaDigitalno modeliranje terena
Izrada složenih pokosaIzrada složenih pokosa
Podrška za C3D DTMPodrška za C3D DTM
Projektiranje uzdužnih profilaProjektiranje uzdužnih profila
Projektiranje poprečnih profilaProjektiranje poprečnih profila
Proračun poprečnih nagibaProračun poprečnih nagiba
3D modeliranje vodotokova3D modeliranje vodotokova
Projekcija točaka, linija i 3D tijela na uzdužne i poprečne profileProjekcija točaka, linija i 3D tijela na uzdužne i poprečne profile
Označavanje i kotiranjeOznačavanje i kotiranje
Proračun količina i izrada Mass-Haul dijagramaProračun količina i izrada Mass-Haul dijagrama
Projektiranje obalnih objekataProjektiranje obalnih objekata
Projektiranje trnovaProjektiranje trnova
Prikaz vodnih licaPrikaz vodnih lica
Komunikacija Civil 3D <-> AquaterraKomunikacija Civil 3D <-> Aquaterra
Komunikacija Aquaterra <->  HEC-RASKomunikacija Aquaterra <->  HEC-RAS
Komunikacija Aquaterra <-> MIKE FLOOD (DHI)
Podrška za 3D tijela
Podrška za dodatne podatke (BIM)
Analiza kolizije 3D elemenata u BIM modelu
Unos podataka iz Google Maps
Podrška za Land XML (uvoz i izvoz)
Pregled i uređivanje dodatanih BIM podataka
Podrška za IFC 4.2 format (uvoz i izvoz)
Izvoz 3D modela vodotokova u Google Earth